Reserveer hier uw banen zwemmen (13 jaar en ouder) Bestel hier uw abonnement
 

De Hokseberg

Elburg beschikt met zwembad De Hokselberg op ’t Harde over een openluchtbad met een rijke historie. De Hokseberg trekt al meer dan 55 jaar bezoekers van alle leeftijden, die voor recreatieve doeleinden, instructiezwemmen of in verenigingsverband gebruik maken van het zwembad. Zwembad De Hokseberg kwam in 1958 tot stand met financiële hulp van het Ministerie van Oorlog. Het ontwerp was destijds van de Nederlandsche Heidemaatschappij en gold als het mooiste van Nederland.  Militairen hebben de grond nog uitgegraven voor de bassins. Zwembad De Hokseberg dankzij de structurele ondersteuning vanuit de gemeente Elburg. Deze wordt beheerd via een stichting die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de exploitatie van het zwembad. Met alle verbetering lukt het ieder jaar steeds beter om minder afhankelijk te worden van de subsidie van de gemeente.


Zondagsopening en 6 Daagsabonnement

Het zwembad was in het begin zes dagen per week geopend. Op zondag was het dicht. Spijtig voor de militairen, want dienstplichtigen en beroepsmilitairen hadden vaak alleen in het weekend vrije tijd. In de jaren vijftig leidde dit nog nauwelijks tot wanklanken. Pas vanaf 1970 kwamen er acties voor de zondagsopenstelling. Vooral militairen zouden graag extra openstelling zien. Het zwembad werd meermaals gekraakt door actievoerders. Pas vanaf 1976 was zondagsopenstelling officieel in enkele weekenden toegestaan. De militairen maakten er toen overigens al veel minder gebruik van, omdat zij vaak in de weekenden naar huis konden. Om ook bezoekers met een godsdienstige achtergrond van dienst te kunnen zijn is er daarom een 6 daags abonnement dat dus niet op zondag geldig is.  

afbeelding Zwemclub

Zwemclub

Zwem en Polo Club “de Hokseberg” is een sportvereniging met een breed aanbod binnen de zwemsport. Zij bieden voor zowel de recreatieve zwemmer als ook voor de fanatieke sporter voldoende mogelijkheid om zich te ontplooien binnen deze tak van sport. Plezier, samenhorigheid en gezelligheid zijn daarbij de kernwaarden, want naast de prestaties is het gewoon belangrijk dat iedereen zich prettig, welkom, op zijn plaats voelt en plezier heeft in het zwemmen.
De zwemclub organiseert naast de trainingen en wedstrijden verschillende activiteiten om elkaar ook op een andere manier beter te leren kennen. De zwemsport is niet alleen een leuke sport voor jongeren, ook de volwassen zwemmer is van harte welkom bij de vereniging!
Zwemclub “de Hokseberg” kent een rijke historie en is sinds 1960 de zwemsportvereniging van de gemeente Elburg. Meer informatie is de vinden op de site van de zwemclub.

afbeelding Huisregels

Huisregels

Coronaregels

Veiligheid en Hygiëne in en om het zwembad

 

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 17 jaar;
 2. Mondkapje binnen de accommodatie is verplicht;
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;
 5. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde persoon op;
 6. Ga voorafgaande aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 7. Trek thuis je badkleding aan.
 8. Was voorafgaand aan het bezoek de handen met desinfectiemiddel. (Bij de ingang en voor het betreden van het water).
 9. Beperk de aanraking met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 10. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 11. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 12. Om de 1,5 meter regel te kunnen garanderen zijn wij genoodzaakt niet meer dan 1000 bezoekers toe te laten in het zwembad.

 

 

Huisregels

 

 

1 Door samen te spelen, rekening houden met elkaar en als nodig te luisteren naar de aanwijzingen van het badpersoneel heeft iedereen het naar de zin in het zwembad.

De aanwijzingen van de zwembadmedewerkers dienen altijd te worden opgevolgd, evenals de aanwijzingen die staan op de borden rond de baden en in de kleedruimtes.

 

2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.

 

3 Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.

 

4 Zwembad de Hokseberg is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen in en om het zwembad

 

5 Er geldt een algeheel rookverbod m.u.v. de ligweide. Roken op de ligweide is alleen toegestaan indien anderen hier geen hinder van ondervingen.

 

6 iedereen zonder zwemdiploma én kinderen tot en met 6 jaar hebben alleen toegang tot het zwembadcomplex onder begeleiding van een bezoeker van 18 jaar of ouder.

 

7 Het wedstrijdbad is alleen toegestaan voor geoefende zwemmers.

 

 

8 Het is niet toegestaan breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aardewerk, mee te nemen naar het zwembaden en de garderobe.

 

9 Badkleding is verplicht bij het betreden van zwemwater. Kleding, anders dan badkleding, is niet toegestaan (ook het dragen van ondergoed onder de badkleding in verband met hygiëne niet toegestaan).

 

10 Rond de baden is het niet toegestaan om op schoenen te lopen.

 

11 Alleen op de ligweide mogen consumpties worden genuttigd.

 

12 Wanneer de weersomstandigheden het vereisen – bijvoorbeeld in geval van onweer – moeten de bezoekers indien van toepassing het water en de ligweide verlaten. Dit geeft geen recht op restitutie van entreegelden.

 

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Stichting de Hokseberg. Op alle door Stichting Zwembad de Hokseberg gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Huisregels

Door gebruik te maken van een accommodatie van Stichting Zwembad de Hokseberg aanvaardt u de huisregels [URL naar huisregels]. Deze zijn ook zichtbaar opgehangen bij de entree van het zwembad.

Inschrijven

Degene die zich inschrijft voor een activiteit of les stemt erin toe dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van de Stichting en ten behoeve van deze overeenkomst kunnen worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

Zwembad de Hokseberg is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies, en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de accommodaties en bijbehorende faciliteiten, behoudens opzet en grove schuld van Zwembad de Hokseberg.

 

Deelnemers aan activiteiten / of lessen zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan zwembad de Hokseberg, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

 

Veiligheid en huisregels

Deelnemers zijn er zich van bewust dat aan sportbeoefening risico’s verbonden zijn. Deelnemers moeten zich houden aan de huisregels van zwembad de Hokseberg.

 

Wijzigingen openingstijden

Bij een temperatuur lager dan 15 graden Celsius houdt het Bestuur van het zwembad zich het recht voor het zwembad te sluiten. Bij grote drukte en/of onvoorziene omstandigheden behoudt het bestuur van het zwembad zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.

 

Groepsgrootte en programma lessen

De groepsgrootte en aantal in te zetten zweminstructeurs wordt door het bestuur van het zwembad bepaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor programmawijzigingen van de lessen door te voeren.

 

Opschorten lessen

In het geval van uitval door slechte weersomstandigheden zullen in ieder geval de eerste twee lessen worden ingehaald.

 

Betaling zwemlessen en restitutie

Deelname aan zwemlessen is alleen toegestaan indien tijdig, uiterlijk 1 week vooraf de zwemlessen en het bijbehorende abonnement zijn betaald. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Er wordt dus ook geen restitutie van het zwemlesgeld verleend.

 

Veiligheid

De veiligheid van bezoekers staat voorop. Daarom doen we er alles aan om de zwemlessen, activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alle (zwem)instructeurs zijn gediplomeerd en bevoegd om zwemonderwijs te geven en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma

 

Het bestuur vraagt aan alle medewerkers om een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) bij aanvang van hun dienstverband en de medewerkers van zwembad de Hokseberg onderschrijven de Voor ouders/begeleiders: het is gewenst dat u tijdens de zwemles van uw kind in de accommodatie blijft of direct telefonisch bereikbaar bent voor ons, indien dat nodig is

 

Voor ouders/begeleiders: wanneer er andere kinderen (broertjes/zusjes/vriendje/vriendinnetje) met u meekomen, verzoeken wij u dringend zorg te dragen voor de veiligheid en het (speel)gedrag van deze kleine bezoekers tijdens de zwemles en in de omkleedcabines. In een waterrijke omgeving is oplettendheid van de ouders voor de veiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Acties, nieuws en speciale aanbiedingen

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief van de Hokseberg