Huisregels

 

1 Door samen te spelen, rekening houden met elkaar en als nodig te luisteren naar de aanwijzingen van het badpersoneel heeft iedereen het naar de zin in het zwembad.

De aanwijzingen van de zwembadmedewerkers dienen altijd te worden opgevolgd, evenals de aanwijzingen die staan op de borden rond de baden en in de kleedruimtes.

 

2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.

 

3 Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.

 

4 Zwembad de Hokseberg is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen in en om het zwembad

 

5 Er geldt een algeheel rookverbod m.u.v. de ligweide. Roken op de ligweide is alleen toegestaan indien anderen hier geen hinder van ondervingen.

 

6 iedereen zonder zwemdiploma én kinderen tot en met 6 jaar hebben alleen toegang tot het zwembadcomplex onder begeleiding van een bezoeker van 18 jaar of ouder.

 

7 Het wedstrijdbad is alleen toegestaan voor geoefende zwemmers.

 

8 Het is niet toegestaan breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen, zoals glas- en aardewerk, mee te nemen naar het zwembaden en de garderobe.

 

9 Badkleding is verplicht bij het betreden van zwemwater. Kleding, anders dan badkleding, is niet toegestaan (ook het dragen van ondergoed onder de badkleding in verband met hygiëne niet toegestaan).

 

10 Rond de baden is het niet toegestaan om op schoenen te lopen.

 

11 Alleen op de ligweide mogen consumpties worden genuttigd.

 

12 Wanneer de weersomstandigheden het vereisen – bijvoorbeeld in geval van onweer – moeten de bezoekers indien van toepassing het water en de ligweide verlaten. Dit geeft geen recht op restitutie van entreegelden.

 

13 Het meenemen en consumeren van alcohol is niet toegestaan. Voor de controle hierop mag het personeel u vragen de tassen/koelboxen enz. te controleren. Gaat u hier niet mee akkoord dan mag het personeel u de toegang weigeren.

 

 

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Stichting de Hokseberg. Op alle door Stichting Zwembad de Hokseberg gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Huisregels

Door gebruik te maken van een accommodatie van Stichting Zwembad de Hokseberg aanvaardt u de huisregels [URL naar huisregels]. Deze zijn ook zichtbaar opgehangen bij de entree van het zwembad.

 

Inschrijven

Degene die zich inschrijft voor een activiteit of les stemt erin toe dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van de Stichting en ten behoeve van deze overeenkomst kunnen worden gebruikt.

 

Aansprakelijkheid

Zwembad de Hokseberg is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies, en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in verband met het verblijf in en gebruik van de accommodaties en bijbehorende faciliteiten, behoudens opzet en grove schuld van Zwembad de Hokseberg.

 

Deelnemers aan activiteiten / of lessen zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan zwembad de Hokseberg, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

 

Veiligheid en huisregels

Deelnemers zijn er zich van bewust dat aan sportbeoefening risico’s verbonden zijn. Deelnemers moeten zich houden aan de huisregels van zwembad de Hokseberg.

 

Wijzigingen openingstijden

Bij een temperatuur lager dan 15 graden Celsius houdt het Bestuur van het zwembad zich het recht voor het zwembad te sluiten. Bij grote drukte en/of onvoorziene omstandigheden behoudt het bestuur van het zwembad zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.

 

Groepsgrootte en programma lessen

De groepsgrootte en aantal in te zetten zweminstructeurs wordt door het bestuur van het zwembad bepaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor programmawijzigingen van de lessen door te voeren.

 

Opschorten lessen

In het geval van uitval door slechte weersomstandigheden zullen in ieder geval de eerste twee lessen worden ingehaald.

 

Betaling zwemlessen en restitutie

Deelname aan zwemlessen is alleen toegestaan indien tijdig, uiterlijk 1 week vooraf de zwemlessen en het bijbehorende abonnement zijn betaald. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Er wordt dus ook geen restitutie van het zwemlesgeld verleend.

 

Veiligheid

De veiligheid van bezoekers staat voorop. Daarom doen we er alles aan om de zwemlessen, activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alle (zwem)instructeurs zijn gediplomeerd en bevoegd om zwemonderwijs te geven en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma

 

Het bestuur vraagt aan alle medewerkers om een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) bij aanvang van hun dienstverband en de medewerkers van zwembad de Hokseberg onderschrijven de Voor ouders/begeleiders: het is gewenst dat u tijdens de zwemles van uw kind in de accommodatie blijft of direct telefonisch bereikbaar bent voor ons, indien dat nodig is

 

Voor ouders/begeleiders: wanneer er andere kinderen (broertjes/zusjes/vriendje/vriendinnetje) met u meekomen, verzoeken wij u dringend zorg te dragen voor de veiligheid en het (speel)gedrag van deze kleine bezoekers tijdens de zwemles en in de omkleedcabines. In een waterrijke omgeving is oplettendheid van de ouders voor de veiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Snel naar

Openingstijden, adres en tarieven

Abonnementen en bestellen

Antwoord op veelgestelde vragen