Privacybeleid

Zwembad De Hokseberg, hieronder genoemd De Hokseberg, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken
De Hokseberg verwerkt uw persoonsgegevens in verband met de bestelling van een of meedere abonnementen en/of omdat u aanvraag doet voor zwemles. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u (een) abonnement(en) bestelt:

 

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer (vast, mobiel)
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Dit zijn de gegevens die wij verwerken als u uw kind aanmeldt voor zwemles:Naam
Leeftijd
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (vast, mobiel)
E-mailadres

 

 

Bent u minderjarig
Indien u als minderjarige, jonger dan 16 jaar, een bestelling wilt plaatsen dan hebben wij voor het opslaan van persoonsgegevens expliciete toestemming nodig van ouder of voogd.

 

 

Doel verwerken persoonsgegevens
De Hokseberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Voor het aanmaken van abonnementen en verlenen van toegang tot het zwembad
Voor de inschrijving van uw kind voor zwemles
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
De Hokseberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

– Abonnementen
Elk jaar wordt in juli bepaald of een abonnement in dat jaar opnieuw aangevraagd en betaald is. Als dat niet zo is worden de gegevens uit vorige jaren geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens uit ons systeem worden verwijderd worden en dat wij uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens bewaren voor onze management en financiële rapportages.

 

– Zwemles
De gegevens van uw kind worden bewaard zolang uw kind zwemles heeft. Elk jaar wordt in de eerste maand na de opening van het zwembad, gecontroleerd of uw kind ook dit jaar weer deelneemt aan zwemles. Indien dit niet het geval is, worden de gegevens verwijderd.  

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Hokseberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hokseberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]  

 

 

Beveiliging persoonsgegevens
De Hokseberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]
Contactgegevens:
Wolkamerweg 42
8084 GD Harde
0525 65 12 01
[email protected]
https://www.zwembaddehokseberg.nl

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Hokseberg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Hokseberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.